Sonda Kool jätkab hariduse andmist.

 

Alates 2020/2021 õppeaastast toimub õpe I kooliastmel

 

(I - III klass). 

Koolimaja