Tallinn, Stenbocki maja, 24. märts 2020 – Eriolukorra valitsuskomisjonis lepiti kokku täiendavad abinõud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks. Uued meetmed puudutavad inimeste vahelist distantsihoidmist avalikus ruumis, mis hakkab kehtima homsest ning kaubanduskeskuste ja täiendavate meelelahutusasutuste sulgemist. Täpsemalt lugege siit: https://www.lyganuse.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/R8jPCiTm1E5P/content/id/27141756?redirect=https%3A%2F%2Fwww.lyganuse.ee

 

Avatud on Häirekeskuse infotelefon 1247! 

!! 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta)
!! 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta)
!! 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)
!! 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h

                            

 

Vabariigi Valitsus kuulutas 12.märtsi õhtul seoses koroonaviiruse pandeemia levikuga välja eriolukorra:  https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-kuulutas-eestis-valja-eriolukorra-1-maini

 

Tuginedes Vabariigi Valitsuse otsusele suletakse koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kõik Lüganuse valla koolid alates esmaspäevast, 16. märtsist esialgu 14 päevaks. Õppetöö jätkub koduse õppe näol distantsõppena, mida korraldavad koolid. Lisaks tavakoolidele suletakse ka huvikool, Kiviõli Kunstide Kool. 14 päeva möödudes kaalutakse olukorda uuesti.
Lisaks koolidele suletakse rahva- ja kultuurimajad ja kõik nendes planeeritud üritused jäävad ära kuni eriolukorra lõppemiseni (esialgu 01.05.2020).
Vallavalitsuse otsusega peatatakse ka valla spordiklubide, Maidla jõusaali, raamatukogude, noortekeskuste ja päevakeskuste töö kuni eriolukorra lõppemiseni.
Lasteaedades töö jätkub, kuid palume lasteaialaste vanematel kaaluda võimalusel oma lapsed lasteaiast koju jätta. Samuti paluvad lasteaedade juhid lapsevanemaid kirjalikult tõendada, et nende laps ei ole viimase 14 päeva jooksul saabunud ohtlikust viiruse koldest reisilt või kokku puutunud mõne sellise lähisugulasega.
Eakate hoolekande asutustes keelatakse külastused ja sotsiaalosakond võtab eakate seisundi jälgimise tugevdatud kontrolli alla.
Tegemist on ennetava meetmega takistada viiruse levikut. Terviseametilt 12. märtsil saadud andmetel ei ole Lüganuse vallas viirusega nakatunuid.
Kuna kõiki meetmeid rakendatakse eesmärgiga viiruse levikut kontrollida, siis kutsume jätkuvalt kõiki inimesi üles säilitama rahu, käituma nii tervise- kui ostukäitumises mõistlikult ja vastutustundlikult. Peame ka oluliseks, et elanikud hoiavad end kursis infoga Terviseameti veebilehel https://www.terviseamet.ee/et.
Palume tutvuda viidatud Terviseameti veebilehel toodud üksikasjaliku infoga koroonaviiruse COVID-19 leviku, haigusnähtude ja käitumissoovituste kohta. Terviseameti veebilehel on toodud vastused korduma kippuvatele küsimustele lapsevanemale, koolidele ja õpilastele. Hea informeeritus on väga oluline selleks, et oleks võimalik teha mõistlikke valikuid ning säilitada rahu.