I - VIII klass said oma tunnistused, diplomid ning tänukirjad kätte 10.juuni aktusel.

Direktori kt Heidi Uustalu ütles oma sõnavõtus, et selle aasta lõpetamine on Sonda Koolile teistsugune, sest IV - VIII klassi õpilased peavad oma kooliteed jätkama teistes koolides. 

Õppeaasta lõpetasid edukalt kõik õpilased. Kiituskirjaga lõpetas Miia Kaivapalu I klassist, heade ja väga heade hinnetega lõpetasid klassi 10 õpilast.

Aktuse lõpus tegime viimase ühispildi ning sõime Pagarikoda OÜ valmistatud maitsvat torti. 

Seejärel toimus klassijuhatajatund ning algaski suvevaheaeg. 

 

Toredat suvevaheaega kõikidele õpilastele ning õpetajatele!

Tarku valikuid ning edu uutes koolides!

oppeaasta lopp 6 20190610 1216321053