06.juunil lõppes I - VIII klassi jaoks õppeaasta 2016/2017.

Sel päikeselisel päeval loeti aktusel ette traditsiooniline suur kiitmise käskkiri. Parimad õpilased said tunnistused ning kiituskirjad koolipere ees.

IX klassi õpilastele oli see päev meeldetuletus esimesest koolipäevast. Kahjuks Deivid aktusele ei jõudnud. 

Pärast aktust toimus klassijuhatajatund ning siis algaski I - VIII klassi jaoks suvevaheaeg. 

IX klass peab veel edukalt sooritama matemaatika ning ühiskonnaõpetuse eksamid, et 16.juunil  põhikooli lõputunnistus saada. 

Head põrumist!

oppeaasta lopp 1 20170606 1535359619oppeaasta lopp 2 20170606 1291022551oppeaasta lopp 3 20170606 1477208020oppeaasta lopp 4 20170606 1460481423