TUNNIPLAAN 1

  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV  NELJAPÄEV REEDE
1. Eesti keel Eesti keel Eesti keel Matemaatika Matemaatika
2. Matemaatika Muusika Matemaatika Eesti keel Eesti keel
3. Kehaline kasv Loodus- ja inimeseõpetus Kehaline kasvatus Eesti keel Muusika
4. Kehaline kasv
Kunst ja tööõpetus Loodus- ja inimeseõpetus Kunst ja tööõpetus Kunst ja tööõpetus
5. Loodus- ja inimeseõpetus Matemaatika Arvutiõpetus
   

 

 

TUNNIPLAAN 2

  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV  NELJAPÄEV REEDE
1. Eesti keel
Eesti keel Matemaatika Eesti keel Matemaatika
2. Muusika Matemaatika Eesti keel Matemaatika Eesti keel
3. Loodus- ja inimeseõpetus Kehaline kasv Eesti keel Kehaline kasvatus Muusika
4. Kunst ja tööõpetus Kehaline kasv Kunst ja tööõpetus Loodus- ja inimeseõpetus Kunst ja tööõpetus
5. Matemaatika Loodus- ja inimeseõpetus Arvutiõpetus