TUNNIPLAAN 1

  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV  NELJAPÄEV REEDE
1. Eesti keel Eesti keel Eesti keel Matemaatika Matemaatika
2. Inglise keel Muusika Matemaatika Eesti keel Eesti keel
3. Kehaline kasv Loodus- ja inimeseõpetus Kehaline kasvatus Eesti keel Muusika
4. Kehaline kasv Kunst ja tööõpetus Loodus- ja inimeseõpetus Kunst ja tööõpetus Kunst ja tööõpetus
5. Inglise keel Matemaatika Inglise keel Arvutiõpetus
6.  Inglise keel

 

TUNNIPLAAN 2

  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV  NELJAPÄEV REEDE
1. Eesti keel Eesti keel Matemaatika Eesti keel Matemaatika
2. Muusika Inglise keel Eesti keel Matemaatika Eesti keel
3. Loodus- ja inimeseõpetus Kehaline kasv Eesti keel Kehaline kasvatus Muusika
4. Kunst ja tööõpetus Kehaline kasv Kunst ja tööõpetus Loodus- ja inimeseõpetus Kunst ja tööõpetus
5. Matemaatika Inglise keel Arvutiõpetus Inglise keel
6.  Inglise keel