18. märtsil toimus meie majas plaaniline tulekustutite kontroll. Kontrolli käigus tutvustati lastele tuleohutusreegleid ja tulekustutite töökorraldust.

                                                                             õp Maie Geimonen

tulekustutite kontroll 2 20160322 1021404735tulekustutite kontroll 3 20160322 1248673932tulekustutite kontroll 5 20160322 1966401700