Sonda Kooli lasteaiarühma riskianalüüs.

 

Lasteasutuse arengukavas ja tegevuskavas määratakse kindlaks tervise edendamise eesmärgid ja tegevused, lähtudes lasteasutuse keskkonna riskianalüüsi ja sisehindamise tulemustest ning õppekavast.

Vastavalt lisas 1 toodud riskide hindamisele osutusid riskideks:

 

 

Risk

Mida ette võtame

Jääpurikad

Piirame räästaalustele juurdepääsu talvel ,

 

lööme purikad alla.

Kibuvitsad mängualal

Kevadel niidame ära

Ronimisalade pinnas

Kevadel kaevame augud ja täidame liivaga

Näpud ukse vahel

Mehhaaniline takistus hinge vahele

 

 

 

 

 

 

 

 

Eddi Tomband                                                            22.11.2012

Sonda Kooli direktor