EESSÕNA

Sonda vana koolimaja, praegune Sonda raamatukogu, tähistas 13.veebruaril 2021. aastal oma sajandat juubelit.

Selleks puhuks otsisime ja panime kokku kogumiku aastate jooksul talletatud materjalidest ning mälestustest.

Väljaandes kajastub Sonda kooli kujunemise lugu, siia on kogutud erinevate koolijuhatajate, direktorite ja õpetajate elulood, näiteid pioneerimaleva ning ringide tööst, selles koolis õppinud ja töötanud inimeste mälestusi, fotosid ning arhiividokumente.

Kogutud materjal pärineb Sonda raamatukogust, Sonda Kooli muuseumist ning arhiivist, Sonda Kooli kodulehelt ja eraisikutelt*.

Suured tänud abi eest: Heili Eiche, Virve Erm, Stella Mäitse, Jens Narbekov, Inna Sepik ja Anne Valdru.

Oleme uhked selle üle, et Sonda alevikus on kooliharidust jagatud terve sajandi. Meenutame tänutundega kõiki, kes sellega seotud on olnud – nii elavaid kui ka meie seast lahkunuid.

Koostajad: Inge Kasesalk, Kaie Leis, Merle Poll

Sonda Kool, 1921.aasta

*Kuna materjali on rohkesti ja osadel fotodel puuduvad nimed ja aastaarvud, siis võib kogumikus esineda ka mõningaid ebatäpsusi.

 

1. EELLUGU. ULJASTE KÜLAKOOL

2. ÜHE VANA KOOLI LUGU I. 1919 - 1949

3. ÜHE VANA KOOLI LUGU II. 1950 - 1974

4. KOOLIJUHID JA DIREKTORID

5. MÄLESTUSED I. Imbi Tomberg (Lätt) mälestused Sondast

6. MÄLESTUSED II. Ellen Raitare (Lätt) mälestused Sondast 1939 - 1941

7. MÄLESTUSED III. Linda Narbekovi koolilugu

8. MÄLESTUSED IV. 

9. ESIMENE SONDA KOOLIMAJA KUNSTIS JA FOTODEL

10. KOOLIKROONIKA 1944 - 1951 (Kirja pandud Emilie Miilitsa poolt 1947 - 1951, kirjaviis jäetud võimalikult lähedaseks originaalile)