Inge Kasesalk - direktori kohusetäitja

 

Merle Poll - eesti keel, matemaatika, loodusõpetus, muusika, kunst ja tööõpetus, pikapäevarühm, kooli koduleht

 

Silva Põld - kehaline kasvatus, inglise keel, pikapäevarühm

 

Tiina Kull - koristaja