Muuseum

Sonda kooli muuseum paikneb 23. veebruaril 1995.a. avatud toas, kus asuvad materjalid kooli ajaloo kohta: pildid, pioneerirühmade ja maleva päevikud, kooli kroonikad, koolis kasutusel olnud tehnilised vahendid, vanad õppevahendid, materjalid koolimetskonna ja loodusesõprade ringi tegevusest, looduskaitsealasest tööst ja ELKS-i noorliikmete tegemistest. Eraldi rubriigis on kunagiste selliste tegevusliinide nagu Punane Rist (sanpostid), noorte liiklusinspektorite, tuletõrjujate ja tsiviilkaitsealase tegevusega seotud materjalid. Samuti on sinna koondatud materjalid kooli laagritest ja ekskursioonidest, kohtumistest sõpruskooliga Soomest. Siin on hoiul nimekirjad ja pildid koolis töötanud õpetajatest ning lõpetanutest, materjalid kooli aastapäevade tähistamisest ja vilistlaste kokkutulekutest. Veel saab seal lugeda õpetajate uurimusi kooli ajaloost ja õpilaste uurimuslikke töid või vaadata aegade jooksul mitmetel tegutsemisaladel saadud autasusid. Kooli tähtpäevadeks on välja pandud nendest eksponaatidest vastavasisulisi näitusi.

Eriti populaarne on see muuseumituba vilistlaste hulgas.

Muuseumi toa seadis sisse ja nende materjale täiendas õpetaja Virve Erm.

muuseum ja talveaed 1 20131129 1344460839muuseum ja talveaed 2 20131129 1819547749muuseum ja talveaed 8 20131129 2011137245

Talveaed


Sonda koolis on juba ammusest ajast lilli kasvatatud. Kui kolisime 1974. a. uude koolimajja, oli meil kaasa võtta terve hulk kummipuid. 1994. a. 1. septembrist vabanes seoses vene algkooli likvideerimisega üks suur klassiruum ja bioloogiharidusega õpetaja Alisa Rute jäi tööta. Siis otsustatigi hakata selles ruumis toalilli kasvatama .
Algul oli lilli vähe, pikkamööda kogunes neid juurde. Võsusid tõid nii õpetajad, õpilased kui ka lapsevanemad. Külarahvas tõi oma liiga suureks kasvanud lilled kooli. 1995. a. suvel sai ruum uue mööbli - valged riiulid ja lauad. Klass sai nimeks TALVEAED. Peale taimede olid seal koha leidnud akvaarium kaladega ja viirpapagoide paar. 1996. a. suvel osteti väike purskkaev.
Lilled olid selleks ajaks suuremaks kasvanud ja talveaiast oli kujunenud kaunis hubane paik, kus sai vastu võtta külalisi ja ka oma pere ringis puhkepause pidada. 2001.a. kevadel kolisime suuremasse ruumi, kus oli varem bioloogiaklass. 

muuseum ja talveaed 3 20131129 1886263242muuseum ja talveaed 10 20131129 1488876843muuseum ja talveaed 9 20131129 1655494770

     

Veidi statistikat


Meie koolimajas on olnud üle 160 erineva toataimeliigi, üldse kokku üle 700 eksemplari.

Neist
kaktuseid - 25 liiki
begooniaid - 9 liiki
tradeskantsiaid - 7 liiki
viigipuid - 5 liiki
aspareid - 5 liiki
aaloesid - 4 liiki
ilunõgeseid - 4 liiki
pelargoone - 4 liiki
draakonipuid – 5 liiki

Pärast Alisa Rute pensionileminekut hoolitses taimede eest Liivi Malva, seejärel Irina Lill ning Niina Tõevälja. Alates õppeaastast 2019/2020 hoolitseb koolimaja taimede eest Tiina Kull.