Hoolekogu liikmed õppeaastal 2020/2021:

 

1. Vallapoolne esindaja - Arno Strauch

2. Hoolekogu esimees - Piret Torm-Mirontšik

3. Hoolekogu aseesimees - Liis Liblik

4. Protokollija - Merle Poll

5. Silva Põld

6. Tiina Höövelson

7. Õilme Amanov

 

Lüganuse Vallavalitsuse korraldus nr 797 (10.12.2020) Sonda Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine.